TERMENI ȘI CONDIȚII

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordați site-ului nostru și serviciilor noastre online.

INFORMAȚII GENERALE

Magazinul online este proprietatea S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, cod poștal 410020, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub nr. J05/347/1991, C.I.F. RO 97800.

Date de contact:

Telefon: +40 259 407 200 
E-mail: contact@tgie.ro
Website: www.tgie.ro 

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale magazinului online. Accesarea și/sau utilizarea magazinului online de către dumneavoastră constituie acceptarea în totalitate a prezentelor condiții și vă obligă la respectarea acestora.

TERMENI GENERALI

Utilizator - orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu magazinul online;

Vânzător – S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub nr. J05/347/1991, Cod de înregistrare fiscala RO 97800;

Client – orice persoană juridică sau orice entitate juridică care a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu Vânzătorul, care plasează o comandă în magazinul online și a acceptat Termenii și Condițiile;

Client nou – Client care intenționează să achiziționeze produse din magazinul online și care nu are un contract de vânzare-cumpărare încheiat cu Vânzătorul. Pentru plasarea comenzilor în magazinul online, contractul se încheie înainte de validarea contului de către Vânzător.

Alias – pseudonim utilizat de Client pentru a denumi firma sa în maxim 8 caractere în contul său din magazinul online;

Contul meu – secțiunea din magazinul online formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit Clientului să transmită comenzi și care conține informații despre Client, istoricul comenzilor în magazinul online etc.;

Coșul meu – meniu din magazinul online, care permite Clientului să vizualizeze și gestioneze produsele pe care dorește să le achiziționeze.

Magazinul online – magazinul găzduit la adresa mag.tgie.ro și subdomeniile acestuia, prin intermediul căruia Utilizatorul/Clientul are acces la informații privind produsele oferite spre vânzare, iar Clientul poate achiziționa produse.

Comanda online – un document electronic între Vânzător și Client prin care Clientul transmite Vânzătorului intenția sa de a achiziționa produse din magazinul online;

Produse – bunuri puse de Vânzător la dispoziția Clientului spre vânzare prin intermediul magazinului online;

Promoție – acțiunea de a oferi spre vânzare anumite produse pentru o perioadă limitată de timp, în limita stocului disponibil;

Conținut – reprezintă:

 • toate informațiile din magazinul online care pot fi vizitate, vizualizate, accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis clienților de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată de către un angajat al Vânzătorului, Clientului;
 • informații legate de produsele și/sau serviciile și/sau prețurile practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător;

Document – prezentele Termene și Condiții;

Comunicări comerciale – orice tip de mesaj trimis Clientului (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic etc.), conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produsele comandate, informații cu privire la oferte sau promoții, cercetări de piață și sondaje de opinie;

Comandă rapidă – o comandă care conține produse pe care Clientul le comandă în mod frecvent, repetitiv sau pe care dorește să o urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, o poate șterge sau o poate adăuga în coșul de cumpărături.

Detalii produs – toate specificațiile și/sau descrierile produselor din magazinul online;

Fișa tehnică - informații despre marca, aroma, unitate de vânzare, ambalaj, greutate, alte particularități ale produselor din magazinul online.

Voucher – un cupon fizic sau virtual care este garantat de Vânzător în anumite condiții, într-o anumită perioadă de valabilitate, și care oferă Clientului avantaje la achiziția unor produse.

POLITICA DE UTILIZARE A MAGAZINULUI ONLINE

Drepturile de autor/ proprietate intelectuală

Conținutul, întreg sau în parte, inclusiv toate simbolurile, mărcile comerciale, logo-urile, imaginile, textele, video-urile care apar în magazinul online sunt proprietatea Vânzătorului și nu pot fi preluate, copiate, distribuite, transferate, utilizate și/sau publicate în parte sau în tot, fără acordul expres al acesteia, fiind protejate de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Toate imaginile folosite (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) pentru prezentarea produselor din magazinul online au caracter informativ, iar informațiile folosite pentru descrierea produselor sunt preluate de la producători. În unele cazuri, produsele livrate pot prezenta abateri minore de la imaginile și descrierile prezentate. Ne străduim să actualizăm în permanență informațiile de pe site.

Pentru a obține drepturile de utilizare a conținutului site-ului, întreg sau în parte, puteți trimite o cerere la adresa de e-mail: contact@tgie.ro sau la adresa din Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, jud. Bihor, cod poștal 410020.

În cazul în care un Utilizator/Client obține dreptul de utilizare a unui anumit conținut din partea Vânzătorului, prin acordul expres al acestuia, acordul este limitat la conținutul respectiv, fără a se extinde și asupra altor conținuturi din acest magazin online.

Orice utilizare a conținutului, în întreg sau în parte, fără acordul expres al Vânzătorului atrage după sine răspunderea de orice natură și repararea oricăror eventuale prejudicii cauzate Vânzătorului.

Exonerare de răspundere

Prin accesarea magazinului online sunteți de acord că utilizarea se face pe propria dv. răspundere, Vânzătorul nefiind răspunzător pentru niciun incident direct sau indirect sau pentru orice alte pierderi, daune sau cheltuieli de orice natură rezultate din:

 • incapacitatea utilizării magazinului online sau a informațiilor din magazinul online din motive care nu țin de Vânzător;
 • accesul neautorizat ale unor terți asupra magazinului online, secțiunilor și informațiilor din acesta;
 • lipsa conexiunii la internet a mijlocului/dispozitivului prin care ajungeți să accesați magazinul online;
 • omisiuni, întreruperi, erori, defecțiuni, întârzieri în funcționare ale magazinului online
 • furnizarea incorectă a datelor de către Clienți prin intermediul formularului de înscriere.

Odată cu crearea și utilizarea contului de Client, acesta își asumă răspunderea confidențialității datelor de logare (user și parolă) și le va folosi responsabil pentru gestionarea comenzilor și a facilităților puse la dispoziție în contul Clientului.

Prin utilizarea magazinului online, Clientul acceptă în mod expres și fără echivoc ”Termenii și Condițiile” magazinului online, existente la data accesării acestuia.

Vânzătorul își rezervă dreptul exclusiv de a actualiza, modifica „Termenii și condițiile”, iar Clientul este înștiințat despre aceste modificări în momentul parcurgerii acestora și le acceptă prin bifarea căsuței „Termeni și condiții”.

Utilizatorii sunt de acord să nu partajeze sau să transfere parole sau orice alte informații de acces către nicio altă terță parte.

Utilizatorii își asumă responsabilitatea exclusivă pentru utilizarea contului și confidențialitatea parolei.

Limitarea accesului la magazinul online

Utilizatorii/Clienții magazinului online pot să transmită sugestii, întrebări, reclamații atât timp cât acestea nu au un limbaj obscen, ofensator, nu conțin amenințări și nu încalcă în niciun fel dreptul la viața privată al oricărei persoane.

Totodată, Vânzătorul își rezervă dreptul de a bloca sau limita accesul anumitor IP-uri, fără notificare, dacă acesta constată că s-au întreprins activități care au încălcat prezenții Termeni și Condiții sau care se dovedesc a fi distructive, conțin viruși sau pot întrerupe, total sau periodic, accesul și funcționalitatea magazinului online, și care au produs prejudicii Vânzătorului.

Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări in numele unei alte persoane juridice ori in numele oricărei alte entități își asumă riscul de a fi acționate conform legii. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea si nici nu va putea fi obligat la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

Litigii. Legea aplicabilă

Termenii și Condițiile prezente se supun legii române. Limba folosită în comunicare este limba română.

Vânzătorul va încerca să soluționeze pe cale amiabilă orice conflict apărut între el și Utilizator/Client.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă se vor aplica dispozițiile legale din acest domeniu, eventualele litigii fiind soluționate de instanțele românești competente.

Forța majoră

Niciuna din părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a obligațiilor care le revin, dacă aceasta se datorează unui eveniment de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Dacă în termen de 10 (zece) zile de la data producerii lui, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a obligațiilor, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Politica privind utilizarea cookie-urilor

Vezi Politica de cookie pe site-ul magazinului online.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, cod poștal 410020, jud. Bihor, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor, sub nr. J05/347/1991, C.I.F. RO97800, în calitate de operator de date, numit în continuare Vânzător, vă informează în cele ce urmează despre protecția și prelucrarea datelor dumneavoastră personale, precum și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și a altor reglementari legale naționale aferente.

Vânzătorul stabilește măsurile tehnice și organizatorice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, având obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori/Clienți.

Vânzătorul păstrează confidențialitatea informațiilor de orice natură furnizate prin intermediul magazinului online de către Client, iar Clientul înțelege și este de acord că prin oferirea acestor date către Vânzător, acestea vor putea fi prelucrate de către Vânzător.

Termeni generali

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Reprezentant înseamnă o persoană fizică sau juridică, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile sale;

Categorii de date personale prelucrate

I. Dacă sunteți un vizitator al magazinului online

Vizita dv. în magazinul online și utilizarea serviciilor oferite de acesta vor fi înregistrate. Astfel, se înregistrează adresa IP a dispozitivului terminal (de exemplu, computerul sau telefonul mobil), data și ora, tipul de browser și sistemul de operare al dispozitivului terminal, paginile accesate, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies. Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.

Prelucrarea acestor date se efectuează în baza interesului legitim al Vânzătorului.

II. Dacă sunteți Client

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, telefon, adresa de e-mail, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de Client, în contextul plasării unei comenzi prin magazinul online sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea magazinului online.

Scopurile prelucrării:

 1. Vânzătorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării relației contractuale dintre dv. și Vânzător, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate în magazinul online, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii etc.Temeiul legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Vânzător. Datele pe care le furnizați sunt necesare, refuzul acordării datelor are drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Vânzător.
 2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Vânzătorului în contextul serviciilor prestate prin intermediul magazinul online, inclusiv a obligațiilor financiar-contabile și a obligațiilor în materie de arhivare. Temeiul legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru îndeplinirea acestui scop este necesară în baza unor obligații legale ale Vânzătorului. Datele pe care le furnizați sunt necesare, refuzul acordării datelor are drept consecință imposibilitatea Vânzătorului de a respecta obligațiile legale care îi revin și, în consecință, imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin magazinul online.
 3. Pentru acțiuni de marketing direct din partea Vânzătorului, constând în informații cu privire la ofertele de produse, invitații de a participa la campanii promoționale, chestionare de evaluare a satisfacției clienților, transmise prin posta electronică (e-mail, SMS) și/sau apel telefonic, în vederea îmbunătățirii calității produselor și/sau serviciilor oferite prin intermediul magazinului online. Temeiul legal: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l acordați. Astfel, vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi link-ul din subsolul e-mailului prin care v-au fost transmise aceste comunicări. Furnizarea datelor în acest scop este voluntară. Refuzul acordării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop, nu va avea nicio consecință asupra relației comerciale existente.

III. Dacă sunteți persoană de contact a potențialilor Clienți

Vânzătorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul inițierii eventualei relații contractuale dintre Vânzător și potențialul Client.

Temeiul legal al acestei prelucrări se bazează pe demersurile efectuate la cererea dv., în calitate de persoană vizată, înainte de încheierea unui contract de vânzare-cumpărare. Furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară, iar refuzul acordării datelor pentru acest scop are drept consecințe imposibilitatea Vânzătorului de a derula raporturi comerciale cu dumneavoastră.

Vânzătorul prelucrează datele dumneavoastră pentru celelalte scopuri enumerate la secțiunea a II-a de mai sus.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi, după caz:

 • persoana vizată care a furnizat datele persoane sau reprezentanții acesteia;
 • angajații Vânzătorului care au acces la datele dumneavoastră în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, strict în limita competențelor profesionale și de serviciu;

De asemenea, pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Vânzătorul poate dezvălui datele dumneavoastră către societățile afiliate Vânzătorului, reprezentanților legali / împuterniciților acesteia / acestora, ori către autoritățile publice centrale/locale, poliție, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea magazinului online;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau acordarea unor facilități clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Vânzător prin magazinul online;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea magazinului online și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când divulgarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Vânzătorul nu oferă datele colectate de la utilizatori unor terți, fără consimțământul expres și prealabil al utilizatorilor.

Transferul datelor cu caracter personal

Vânzătorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României și nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vânzătorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți Client, vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței relației contractuale și, ulterior, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile și de normele interne ale Vânzătorului.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea contului și a datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul Drepturi de mai jos, fie prin printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail protectia.datelor@tgie.ro sau prin poștă/curier la următoarea adresă de corespondență: str. Teatrului nr. 1-2, Oradea, jud. Bihor.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Vânzătorul va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Vânzător pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Măsuri tehnice

Vânzătorul stabilește măsurile tehnice și organizatorice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, având obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori/Clienți.

Drepturi

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, semnată și datată, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail protectia.datelor@tgie.ro sau prin poștă/curier la următoarea adresă de corespondență: str. Teatrului nr. 1-2, Oradea, jud. Bihor, cod poștal 410020.

Dacă este cazul, Vânzătorul vă poate solicita să puneți la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea persoanei fizice care înaintează cererea.

Nu vom percepe nicio taxă pentru solicitarea privind exercitarea drepturilor dumneavoastră, cu excepția cazului în care solicitările sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, caz în care suntem îndreptățiți:

 • fie să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; vă vom aduce la cunoștință onorariul ce s-ar aplica, înainte de soluționarea cererii dumneavoastră.
 • fie să refuzăm să dăm curs cererii. Ne asumăm să vă răspundem la orice solicitare care nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate, în cel mult o lună de la primirea acesteia, excepție făcând cazurile în care solicitările sunt complexe sau ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom răspunde într-un termen de maxim două luni.

Orice încercare ilegală de a accesa prin orice metodă/mijloc sau de a solicita datele personale ale altui utilizator, poate fi interpretată ca o tentativă de fraudă care va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.

Drepturile de care beneficiați conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Vânzătorului și de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul contului online aceste modificări le puteți efectua personal în meniul ”Informații personale” din secțiunea ”Contul meu”.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
 • Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativa.
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
 • Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității naționale de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

PLASAREA COMENZII ÎN MAGAZINUL ONLINE

Crearea unui cont de către Client

Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul magazinul online, Clientul trebuie în prealabil să creeze un cont în magazinul online prin accesarea butonului ”Contul meu”, alegerea opțiunii “Înregistrare” și să completeze formularul de creare a Contului, furnizând următoarele date:

 • informații despre firma: C.U.I. (C.I.F.), denumire, denumire scurta (alias firma), tara, județ, oraș, adresa sediului social, cod poștal.
 • informații personale: numele, prenumele, număr de telefon, adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Vânzătorul, și o parolă;

Aceste informații sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre Vânzător și Client.

Operatorii noștri vă vor confirma crearea contului, precum și datele de conectare (adresa e-mail și parola) prin transmiterea unui e-mail de răspuns la adresa de e-mail pe care ați indicat-o la crearea contului.

În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi resetată accesând căsuța „Contul meu”, opțiunea ”Autentificare”, după care dați click pe ”Ați uitat parola?”, introduceți adresa de e-mail folosită la înregistrare și dați click pe butonul ”Resetare parolă”. În cazul în care adresa de e-mail este asociată cu mai mulți Clienți vi se va cere să alegeți și Clientul pentru care doriți resetarea parolei și apăsați din nou pe butonul ”Resetare parolă”. Vă vom trimite un link de resetare a parolei la această adresă.

Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care comandă produse prin intermediul contului său.

Clientul este de acord să notifice imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate.

Vânzătorul și/sau reprezentanții săi nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării de către o altă persoană a contului, cu sau fără permisiunea Clientului.

Clienții sunt obligați să furnizeze date reale, exacte și complete în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi reale, exacte și complete în orice moment.

În cazul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor, Vânzătorul își rezerva dreptul de a dezactiva contul Clientului, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după înștiințarea Clientului printr-un e-mail.

Validarea contului

După primirea e-mailului de confirmare a înregistrării contului, veți fi validat de unul dintre operatorii Vânzătorului pentru a putea plasa comenzi în magazinul online. În urma validării, locația dumneavoastră va fi alocată unui depozit al Vânzătorului de la care se vor livra produsele comandate. Confirmarea validării se face printr-un e-mail transmis de către operatorii noștri.

Daca sunteți un Client nou, validarea contului are loc după încheierea contractului dintre dv. și Vânzător. În acest sens, veți fi contactat de un reprezentant al Vânzătorului.

Daca sunteți un Client existent, validarea contului are loc după verificarea și eventual actualizarea contractului dintre dv. și Vânzător. Dacă este nevoie de actualizarea contractului, veți fi contactat de un reprezentant al Vânzătorului.

Gestionarea locațiilor

Din momentul validării, puteți activa orice alte locații prin butonul „Adăugați o locație noua” din meniul „Gestionează locațiile”, secțiunea „Contul meu”. Fiecare locație va fi validată de către operatorii noștri și va fi alocată unui depozit al Vânzătorului (în funcție de zona geografică a locației).

Clientul poate activa/dezactiva în orice moment orice locația a sa.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a valida/invalida orice locație a Clientului. Pentru rezolvarea unor situații de invalidare de locații Clientul va lua legătura cu un reprezentant al Vânzătorului.

Gestionarea utilizatorilor

Prin butonul ”Adăugați un utilizator nou” din meniul „Gestionează locațiile”, secțiunea „Contul meu”, Clientul poate înregistra persoane împuternicite să plaseze comenzi pentru locațiile înscrise în magazinul online. Fiecare utilizator adăugat va primi un e-mail de confirmare a creării contului său în magazinul online. În orice moment, Clientul are acces la comenzile plasate de către utilizatorii împuterniciți.

Caracteristicile produselor oferite spre comercializare

Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Clientului să ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile produselor înainte de a finaliza o comandă. Astfel, în funcție de sortiment, în secțiunea „Detalii produs” sunt furnizate informații despre ingrediente, valori nutriționale, concentrație alcoolica, alte specificații etc., iar în secțiunea Fisa tehnica sunt furnizate informații despre marca, aroma, unitate de vânzare, ambalaj, greutate, alte particularități. Informațiile sunt puse la dispoziția magazinului online de către producători.

Vânzătorul nu poate fi făcut vinovat și nu își asuma responsabilitatea de niciun fel pentru utilizarea produselor comercializate într-un alt mod decât cel pentru care sunt destinate, conform mențiunilor de pe eticheta acestora.

Prețurile produselor

Prețurile produselor sunt cele afișate în magazinul online și sunt exprimate în LEI. Preturile includ T.V.A. și orice taxă nou apărută în legislație care influențează prețul.

Atunci când comandă un produs, Clientului îi va fi afișat prețul la care poate fi cumpărat produsul în acel moment, preț care include discount-uri, reducerile sau promoțiile aplicabile (dacă este cazul).

Plasarea comenzii

Comenzile pot fi plasate în magazinul online oricând, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, dar livrarea produselor comandate se face în zilele de vizită a locației de către agentul Vânzătorului.

În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Clientul trebuie să adauge produsele în coș, în cantitatea minimă prestabilită pentru fiecare produs.

Limita inferioară a valorii totale a comenzii ce poate fi plasată prin intermediul magazinului online este de 200 lei.

Clientul alege modalitatea de livrare (livrarea de către Vânzător, prin curier sau ridicarea personală din depozitul Vânzătorului), alege metoda de plata din opțiunile: plata prin transfer bancar, plata cu ordin de plată/cec, plata în numerar/ramburs sau plata online cu card bancar.

Plasarea comenzii se încheie prin apăsarea butonului ”TRIMITE”. Simplul fapt de a adăuga produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu înregistrarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Vânzător de a proceda la livrarea produselor.

După efectuarea comenzii se generează automat un e-mail de confirmare a plasării comenzii, care va fi trimis la adresa de e-mail a Clientului sau a utilizatorului împuternicit, după caz.

Dacă nu s-a primit acest e-mail înseamnă că nu s-a înregistrat comanda, iar Clientul trebuie să contacteze un reprezentant al Vânzătorului.

În cazul plății prin transfer bancar, cu ordin de plată/cec sau online cu card bancar, livrarea mărfii se face după confirmarea plății în contul bancar al Vânzătorului, respectiv în conformitate cu termenii contractuali stabiliți.

Prin finalizarea comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, și că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

Comanda înregistrată nu garantează și livrarea tuturor produselor din comanda plasată. În cazul în care anumite produse din comandă devin indisponibile între momentul înregistrării comenzii și momentul livrării, Vânzătorul va notifica Clientul în acest sens, solicitând confirmarea comenzii fără produsele devenite indisponibile, prin transmiterea unui e-mail și/sau contactare prin orice mijloc disponibil.

Istoricul comenzilor

Clientul are posibilitatea de a urmări statusul comenzilor sale din magazinul online accesând meniul ”Istoricul comenzilor și detalii” din secțiunea „Contul meu”.

Comanda rapidă

Clientul și/sau utilizatorii împuterniciți pot crea una sau mai multe comenzi rapide, pe care le salvează într-un șablon în magazinul online, în meniul ”Gestionează comenzile rapide” din secțiunea ”Contul meu”.

O comandă rapidă conține produse pe care Clientul și/sau utilizatorii împuterniciți le comandă în mod frecvent, repetitiv, sau pe care dorește să o urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, o poate șterge sau o poate adăuga în coșul de cumpărături.

Disponibilitatea produselor și valabilitatea ofertelor

Ofertele de produse sunt valabile în limita stocului disponibil în depozitul Vânzătorului alocat locației Clientului.

Adăugarea în coș a produselor nu înseamnă validarea automată a comenzii, existând posibilitatea ca între momentul adăugării produsului în coș și momentul validării comenzii de către Client, produsul să devină indisponibil (să nu mai fie în stoc), Vânzătorul nefiind răspunzător pentru aceasta.

Plata și modalități de plată

Contravaloarea produselor se poate achita în următoarele modalități:

 1. plata în avans, cu cardul bancar, la momentul comenzii;
 2. plata ramburs (în numerar) la primirea mărfii, în limita plafonului de 5.000 lei;
 3. plata la momentul livrării, cu un instrument de plată: filă CEC, bilet la ordin;
 4. plata prin transfer bancar.

Plata prin card bancar se asigură prin procesatorul de plăți online, care garantează securitatea tranzacției și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale care au legătură cu plata online. Vânzătorul nu are niciun fel de acces la astfel de date.

În cazul unor probleme întâmpinate de către Vânzător pentru plata în avans sau la livrare (întârzieri la încasare, lipsa plății), acesta va putea amâna livrarea mărfii până la clarificarea plății.

Livrarea produselor comandate

Livrarea produselor se face de către agenții Vânzătorului în zilele / datele afișate în magazinul online după confirmarea comenzii. Cheltuielile de transport sunt incluse în prețul produselor sau vor fi suportate de Client, după caz, conform contractului între părți.

Clientul poate opta pentru ridicarea personală a produselor din depozit.

În cazul în care Vânzătorul livrează alt produs decât cel comandat sau dacă livrează un produs pe care Clientul nu l-a comandat, Vânzătorul se obligă să realizeze returul produselor necomandate pe cheltuiala proprie și să livreze produsele lipsă într-un anumit interval de timp stabilit cu Clientul sau să anuleze comanda.

În cazul în care un produs comandat și plătit în avans de către Client nu poate fi livrat de către Vânzător din motive independente de voința acesteia, Vânzătorul va informa Clientul în acest sens și va returna în contul acestuia contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință de acest fapt sau va genera o nota de credit echivalente cu contravaloarea produsului nelivrat.

Vouchere

Vânzătorul poate acorda Clienților vouchere care se pot utiliza la achizițiile viitoare, în condițiile stipulate de Vânzător.

Voucherele se pot acorda sub forma de discount procentual sau valoric (o anumită sumă) din contravaloarea viitoarei achiziții.

Fiecare voucher este identificat printr-un cod si are diverse cerințe pentru a fi validat si aplicabil.

Voucherele sunt valabile numai dacă sunt folosite în magazinul online.

Anulare comandă

Clientul va putea solicita Vânzătorului anularea comenzii în termen de maxim 24 de ore lucrătoare de la primirea e-mailului de confirmare a comenzii.

În cazul în care comanda este deja achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării. Suma va fi returnata după cum urmează:

 • pentru comenzile achitate cu card bancar - prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin generarea unei note de credit echivalente cu valoarea comenzii plătite și anulate.
 • pentru comenzile achitate cu OP/CEC/Transfer bancar - prin virament bancar sau prin generarea unei note de credit echivalente cu valoarea comenzii plătite și anulate;

Vânzătorul poate anula comanda efectuata de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;

POLITICA DE RETUR

Produsele vor putea fi returnate/schimbate în cazurile prevăzute de lege.

La recepționarea produselor, Clientul trebuie să se asigure că produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ. În cazul constatării unor deficiente calitative, produsele în cauza se returnează depozitului, iar Vânzătorul se obliga să le înlocuiască în termenul convenit cu Clientul.